Login | Membership | Shopping Cart
Virtual Grand Tour Museum

Please choose your language

English German Russian Ukranian Japanese French Spanish Chinese

Museum

VGTM_Letter_Viдвiдуючи церкву, палац чи кабаре, туристи не змiнили своiх звичок за 2000 рокiв. Сучаснi туристи долатимуть сходи Кельнськоi Катедри аби побачити Рейн згори, тодi як подорожуючi доби Римськоi Iмперiї вiдвiдували Парфенон, щоб подивитись на твори мистецтва. Наш турист приймає запрошення пообiдати у Вiндзорському Палацi, а мешканець вiддалень Римськоi Iмперii отримував запрошення вiдвiдати Iмператора у столицi. Наш мандрiвник зробить тур по кабаре Нагасакi, тодi як римлянин обирав насолоду Капрi.

Letter Tsей сайт про пам’ятки, якi були привезенi з подорожей, та уникли мiнливостей часу в дорожнiх альбомах, або збереглися як закладинки у старих книжках. Нiщо не покращено: стан паперу представлено у його правдивому нинiшньому виглядi: з плямами вiд вина на меню, з дитячими малюнками, якими покреслено брошюри, з рубцями на мапах, що були складенi до кишенькових розмiрiв. Але трапляються й скарби вiд непересiчних туристiв, якi привезли свої пам’ятки у бездоганному станi ще й дбайливо позначивши їх – ми намагаємось збирати й таке. Iнодi, через плин часу, iнфрмацiю втрачено - вiд певних дат до певних назв, не кажучи вже про випадкового неохайного туриста, чиї нотатки мiстять помилкову iнформацiю.

Letter Tурист - це той, хто виїжджав за межi свого рiдного села, чи бодай вiдвiдував пам’ятну подiю та привозив звiдти якусь паперову рiч - вiд найпростiшої, такої як квиток у кiно студiї Парамаунт, до настiльки iмперської, як меню обiду Короля Прусiї. Подорожуючим мiг бути вчитель, або купець, жiнка, чи моряк, лудильник, або кравець.

Letter Tsей сайт для Вас- вiдвiдуваче Вiртуального Музею «Гранд Тур» (ВМГТ). Тут можна днями дослiджувати минуле. Бiльшiсть речей датується часом вiд 1820 до 1945, хоча деякi виходять за межi цього перiоду. Експозицiя вже налiчує понад 20 тисяч одиниць зберiгання, якi можна роздивлятися, вивчати та отримувати насолоду. Згодом буде додано тисячi нових експонатiв. Пошириться перелiк краiїн та мiст разом з пароплавствами, залiзницями, готелями та нiчними клубами, ресторанами i пам’ятками архiтектури.

Letter Pливучи морями минулого, Ви будете сприймати атмосферу тих часiв. Збережено застарiлi вислови. Стереотипнi погляди людей подано такими, якими вони були. Зображення оголених танцiвниць кабаре «Фолi Бержер», чи фото голих жiнок з Яви не цензурованi.

Letter Mи сподiваємось, що кожен вiдвiдувач, чи, iнакше кажучи, «турист» ВМГТ, матиме цiкавий та приємний досвiд. Науковцi вiдзначать наше прагнення до точностi та знатимуть, що це може бути використано в їхнiх дослiдженнях. Запрошуємо всiх робити виправлення, щоб разом ми змогли вiдновити втраченi сторiнки iсторiї подорожей. Ви можете також безкоштовно передати нам паперовi пам’ятки подорожей для збереження минулого.

U нас немає комерцiйної реклами чи платних посилань. Ми не продаємо нiяких експонатiв, чи виробiв, зроблених з них. Нiякi банери, або настирлива анiмацiя, не вiдволiкатимуть наших вiдвiдувачiв. Коли ми згадуємо компанiю, це робиться виключно на знак нашого дружнього ставлення до неї. Цей музей для Вас, щоб дослiджувати, насолоджуватись, та, смiємо сказати, «навчатися» у минулого.

Рушаймо!

ВМГТ

Copyright © 2013-2016 Virtual Grand Tour Museum™. All Rights Reserved.

Website is designed and developed by 1 World Solutions.